Finnris

Hästi toimiv ja kergesti kasutatav pinnaviimistlustehnoloogia

Küsi

E-kirjaga
Tekstisõnumiga

Registri kirjeldus

1. Registripidaja

Finnris
Insinöörinkatu 19 A 1
33720 TAMPERE

Äriregistri kood: 2629223-2
Telefoninumber: 040 166 9840

2. Registrit puudutavad küsimused

Meie klienditeenindus vastab registrit puudutavatele küsimustele ja päringutele nii kiiresti kui võimalik.

3. Registri nimi

Kliendi-, turundus- ja muude aktuaalsete kirjade olukorra register.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk

Andmete töötlemise eesmärk on kliendisuhete juhtimine, klientide ja registripidaja õiguste ja kohustuste täitmine ning isikuandmete kohtlemine vastavalt isikuandmete seadusele meie võrguteenustega seotud eesmärkidel, uurimistöödeks ning registripidaja ja/või tema koostööpartnerite reklaami ja/või otseturustuse suunamine kliendiinfo põhjal registripidaja andmekandjate ja teenuste kaudu, seejuures isikuandmeid kolmandatele isikutele väljastamata.

5. Registri teabesisu

Register võib sisaldada klientide järgnevaid andmeid:

  • Nimi
  • E-posti aadress
  • Mobiil- ja/või muu telefoni number
  • Organisatsioon ja positsioon
  • Organisatsiooni aadressi andmed
  • Ühenduste logi

6. Registri tavalised teabeallikad

Register koostatakse registripidaja kliendiandmete süsteemist, Interneti üldkasutatavatest allikatest ning muudest võimalikest avalikest allikatest. Üldjuhul on eelmainitutest erinevad aadresside allikad täpsustatud.

7. Andmete avalikustamine

Registripidaja ei avalda klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud siis, kui seda nõuavad Soome ametiasutused.

8. Andmete eemaldamine

Andmeid saab eemaldada isiku nõudel või kliendisuhete lõppemise tõttu.

9. Andmekaitse põhimõtteid

Andmete konfidentsiaalsus säilitatakse. Andmepidaja ja tema võimalike IT-partnerite võrk ja riistvara, milles register asub, on kaitstud tulemüüri ja muude vajalike tehniliste meetmetega.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Share